Det vigtigste i børn og unges liv er, at de trives og fungerer i de arenaer, de indgår i. Men sådan er det desværre ikke altid. På samme måde som voksne, så kan børn og unge også have udfordringer med lavt selvværd, angst, smerter osv., som begrænser dem i deres livsudfoldelse. Udfordringerne begrænser dem i forhold til at skabe gode relationer, at koncentrere sig i skolen, at klare konflikter og modgang, som også er en del af et almindeligt børne- og ungdomsliv. Hypnose med børn og unge er effektivt og ofte behøves kun 1-3 behandlinger.

Børn har let adgang til deres fantasi

Børn leger og selv om mange unge ofte er holdt op med at lege, ligger evnen til at lege ikke langt væk. Årsagen til at hypnose velegnet til børn er, at de ofte har let adgang til deres fantasi og forestillingsevne, da det er en integreret del af at lege.

I hypnoterapi med børn og unge tilpasser vi samtalen og teknikkerne til deres alder og udviklingstrin. Jeg tager imod klienter fra 6 år og opefter. En klar fordel ved hypnose med børn er, at de let kan bruge deres fantasi som drivkraft forandringen, således at de gennem metaforer og egen forestillingskraft finder de ressourcer i sig selv, som bliver kilde til at overkomme deres vanskeligheder. Ofte vil de opleve hypnose som en rar og nænsom måde at behandle deres udfordringer på. 

Samtale med forældre

Før et påbegyndt forløb med børn og unge under 18 år vil der være en forudgående samtale med en forælder til barnet enten i telefonen eller inden den første session. Her vil jeg spørge til, hvordan forælderen oplever barnets udfordringer og jeg vil fortælle, hvad hypnose er og hvordan rammerne vil være for en session, så barnet er i trygge hænder.

Med min baggrund som lærer og kandidat i pædagogisk psykologi har jeg altid haft særligt fokus på børn og unges trivsel. Desuden har jeg på Hypnoseskolen gennemført kurset ”Hypnose med børn”, hvor jeg har tilegnet mig nogle meget virkningsfulde teknikker til at arbejde med hypnose med børn fra skolealderen.

Læs mere om hvordan forskning dokumenterer, at børn og unge kan have stor gavn af hypnose her

børn hypnose aarhus
Klinik for hypnoterapi