Kendetegn

Lavt selvværd kan forklares som manglende eller ringe tro på eget værd. Det er kendetegnet ved fokus på negative tanker om sig selv og en manglende evne til at tage imod komplimenter og et kritisk syn på sig selv og sine egne evner.

Følelsen af lavt selvværd behøver ikke at være tilstede hele tiden. Man kan have negative oplevelser i barndommen, som normalt ikke fylder eller giver anledning til følelsesmæssig ustabilitet i ens liv. Man kan så møde mennesker eller situationer, der vækker minderne igen og man kan opleve, hvordan man bliver sat tilbage til tidligere reaktionsmønstre, hvor følelsen af mindreværd var dominerende.

 Grunden til at følelsen af lavt selvværd dukker op igen, er, at den er lagret i underbevidstheden. Den er relateret til nogle begivenheder i ens fortid, der blev til en overbevisning, som gav mening med de ressourcer, man havde til rådighed på det pågældende tidspunkt.

Bedre selvværd med hypnoterapi

 I hypnoterapien kan du finde frem til de bagvedliggende årsager til følelsen af det lave selvværd. Det er muligt at få kontakt med den yngre udgave af dig og tilføre de ressourcer, du har brug og dermed hjælpe dig til at overkomme de negative følelser, der ikke længere er relevante. Gennem hypnosen er det muligt få kontakt med din indre ressourcer og derigennem etablere tillid og tryghed i dig selv.

selvvaerd hypnose aarhus

Klinik for hypnoterapi