Forløb for børn med uforklarlige smerter

Lider dit barn af smerter, som ikke kan forklares? Deltag i et målrettet forløb for børn i alderen 9-17 år. En tryg og udviklende oplevelse for dit barn.

Glade børn

Mål med forløbet

Dit barn får et trygt sted at dele

Dit barn lærer at handle på kroppens signaler

At give dit barn ressourcer til at møde udfordringer

Et fælleskab blandt andre børn, som de kan spejle sig i

At dit barn bliver fri for uforklarlige smerter

Forløbet “ondt i maven” i Aarhus

Udvikling i et trygt fællesskab

Vi tilbyder en unik og udviklende oplevelse for dit barn. Et forløb hvor de kommer fri fra det, der begrænser dem og ind i evnerne til at handle selv på de signaler, deres krop og sind sender dem.

Individuelle sessioner

Vi møder barnet i dennes oplevelse af de vanskeligheder og udfordringer, som opleves. Vi vil gennem vores samtale arbejde med konkrete øvelser og anvende hypnoterapi som redskab til, at barnet kan bruge sin evne til at visualisere. Et godt afsæt for at slippe uhensigtsmæssige følelser og handlemønstre.

Forløb i Kbh eller Aarhus

Vi er to terapeuter, Brian og Lone, som har forløbene i henholdsvis Kbh. og Aarhus. Vi har begge baggrund som praktiserende hypnoterapeuter og har klienter i alle aldre. Nu er ved at færdiggøre vores psykoterapeutuddannelse på Psykoterapeut Akademiet

Forløb i Aarhus | Start januar eller februar

I mødet mellem børnene arbejder vi med visualisering. En metode til at skabe varigt ro og forandring.

Brian Harlø

 

Vi arbejder ud fra en helhedsforståelse, hvor det vi sanser, føler og opfatter, påvirker hinanden i en gensidig proces.

Lone Jepsen

 

Et tab for et barn kan være mange forskellige ting, både store og små. Uanset hvad, så sætter disse tab sig i kroppen og kan give "underlige" fysiske symptomer.

Brian Harlø

 

Forløbet er for børn i alderen 10-13 år, med fysiske smerter uden lægelig forklaring. Så som ondt i maven, utilpashed eller kvalme.

Lone Jepsen

 

BrianHarloe_Hypnoteapeut_Yogaunderviser

Brian Harlø

Hypnoterapeut og Yogaunderviser

Jeg motiveres af at synliggøre overfor børn alle de evner, ressourcer og ”coolness” de har og hvordan de kan bruge disse til at skabe det, de ønsker for dem selv.

Vores tilgang

Vores tilgang til psykoterapi med børn er, at vi inddrager barnets egen oplevelse af, det der er svært. Og hjælper til at styrke glæde og selvtillid,  som vi mener er væsentlige ressourcer i en sund udvikling.

Vi inddrager kropssansninger, følelser og tænkning som væsentlige elementer i mødet med barnet og de sammenhænge, de indgår i.

hypnose lonejepsen

Lone Jepsen

Hypnoterapeut, lærer og kandidat i pædagogisk psykologi

Jeg brænder jeg for at hjælpe børn og unge til at trives bedre. Og bidrage til, at de børn og unge, der kommer hos mig, får bedre adgang til deres egne ressourcer

Opbygning af forløbet

Rammen er et individuelt forløb, hvor den behandlingsmæssige tilgang tager afsæt i psykoterapi, hypnose og en kropslig tilgang til at bearbejde de fysiske symptomer.

Forløbet foregår centralt i Aarhus eller i Kbh.

Individuelle møder

3-4 individuelle sessioner, hvor vi i samarbejde med barnet finder roden til symptomet. 

Forældreevaluering

Forældrenes opfattelse af barnets symptomer afdækkes inden første møde. Efter afslutning af forløbet, gentages dette. Sammen med barnet besluttes det, hvad der må berettes om til forældrene.

Jepsen & Harlø

Begrænset antal pladser

Pris: 2995.-

De tre første af disse forløb er gratis, da data herfra vil blive benyttet anonymt i vores psykoterapeutiske speciale 

Først til mølle

Vores tilgang

Vores tilgang til psykoterapi med børn er, at vi inddrager barnets egen oplevelse af, det der er svært. Og hjælper til at styrke glæde og selvtillid,  som vi mener er væsentlige ressourcer i en sund udvikling.

Vi ved at kroppen er en vigtig spiller i et godt mentalt helbred. Vi er uddannet i og benytter os af hypnotiske teknikker i vores terapi. Teknikker, som gør det muligt at arbejde mere intuitivt med kroppen og med sindet. Den moderne hypnose, som vi arbejder ud fra, er tilladende i sproget. Dit barn vil således altid kunne sige fra og gå ud af hypnosen på egen opfordring.

Når børn møder udfordringer og ikke føler, at de har tilstrækkelige ressourcer, kan ”tabet” sætte sig i kroppen, som simple men hæmmende symptomer fx ondt i maven, utilpashed, kvalme eller lign. Når vi arbejder terapeutisk med disse symptomer, sker dette gennem disse symptomer og barnet lærer, forskellige værktøjer til at møde disse symptomer og arbejde sig gennem dem.

Vi benytter os blandet andet af Peter Levines fremgangsmåde, som netop er at bearbejde traume, ulykke, frygt eller lignende gennem de symptomer de skaber i kroppen fremfor at forsøge at forstå disse, på et mere logisk tænkende niveau.

hypnose lonejepsen

Forløb i Aarhus Start januar eller februar

Tilmeld dit barn til forløbet “Ondt i maven”

Glade børn

Kom i kontakt med os!

Email

Kontakt@lonejepsen.dk

Telefon

+45 42 41 86 86

Telefon

+45 29 73 10 01

Email

hej@brianharlo.dk