Fobier er en type angstlidelse, hvor angsten er knyttet til bestemte ting eller situationer, der ikke er forbundet med reel fare.  Det er en tilstand, der kan opleves som skræmmende og intens, og man forsøger så vidt muligt at undgå de situationer, der trigger fobien. Der er mange forskellige typer af fobier – fx angsten for lukkede rum, at flyve, højder, edderkopper, tandlægebehandlinger osv. Det er kendetegnende for en fobi, at den er ude af proportioner med den reelle fare, man føler i situationen.

Man kan sige, at en fobi er en uhensigtsmæssig indlæring, som kan aflæres. Grunden til at hypnose er et så effektivt redskab til at hjælpe mod fobier er, at fobien er en ubevidst reaktion. Hvis du har en fobi, er du sikkert bevidst klar over, at frygten er irrationel, men du er stadig ikke i stand til at ændre din reaktion.

Ved hjælp af hypnose og teknikker fra NLP er det muligt at give ro og tilføre ressourcer i de situationer, der er forbundet med fobien. Dermed kan din krop og hjerne aflære den automatiske frygtreaktion, der hidtil har styret dig og i stedet kan du opleve, at du får din frihed tilbage, når du ikke længere er begrænset af din frygt.

Oftest er fobier relativt enkle at behandle med hypnoterapi og derfor er forløbet som regel kortvarigt og effektivt.

Book en tid her

hypnose fobier
hypnose fobier angst
Klinik for hypnoterapi